La Llei 2/2023, de protecció de les persones informants (alertadores/denunciants): una visió panoràmica

Article disponible a l’EAPC:

Primera part: link

Segona part: link