ADVOCATS

Servei d’assessorament i defensa jurídica

Què OFERIM?

Oferim a les entitats del sector públic el servei d’assessorament i defensa jurídica en matèries relacionades amb la protecció de dades personals, transparència i accés a la informació pública, i procediment administratiu (procediment administratiu general, inspecció i sancions, responsabilitat patrimonial, funció pública, contractació pública, etc.). Aquest assessorament i defensa jurídica abasta tant les actuacions a dur a terme en via administrativa com davant l’ordre jurisdiccional del contenciós administratiu.

Així mateix, també oferim aquest servei d’assessorament i defensa jurídica a les persones i empreses en assumptes relacionats amb les administracions públiques, ja sigui en els tràmits d’al·legacions i/o recursos davant les pròpies administracions, com davant els jutjats i tribunals del contenciós administratiu.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ