CONSULTORIA

Donem assessorament i acompanyament en la gestió d’assumptes vinculats a diverses matèries i/o especialitats, amb la finalitat d’ajudar en la tramitació dels procediments i en la presa de decisions. Les condicions i modalitats del servei poden ser a mida, totalment adaptades a les necessitats de cada entitat.

SERVEIS DE CONSULTORIA

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Adaptació RGPD

Supervisió en la gestió de dades personals

Auditories de compliment normatiu

Assessorament en matèria de videovigilància

Avaluacions d'impacte (AIPD) i anàlisi de riscos

Assessorament puntual i resolució de dubtes

TRANSPARÈNCIA

Portal Transparència

Suport en la gestió de sol·licituds d'accés

Suport en la ponderació entre el dret d'accés i la protecció de dades

Auditories

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Disseny de la tramitació

Administració electrònica

Assessorament en la tramitació de procediments

Ajudes i resolució de de dubtes

CONTRACTACIÓ
PÚBLICA

Redacció i/o supervisió de plecs

Supervisió en la tramitació dels procediments

Assessorament a empreses en les licitacions

ENTITATS QUE HAN CONFIAT EN NOSALTRES ELS SERVEIS DE CONSULTORIA

DEMANA MÉS INFORMACIÓ