QUI SOM

L’equip de San José Consultors està format per Carles San José i Amat, Oriol València i Bozal i Gemma Sánchez-Migallón Pérez.

Carles
San José

Des del 1984 he treballat com a servidor públic de la Generalitat de Catalunya. Després d’aquests més de 35 anys aprenent i compartint des de dins del sector públic tot el que he après, he decidit continuar-ho fent, però ara des del costat, acompanyant i donant suport a les administracions públiques i les seves entitats vinculades o dependents, per prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania, propis d’una bona Administració.

També adreço la meva ajuda a les persones opositores que volen ingressar a la funció pública o promocionar-s’hi, amb un acompanyament personalitzat en la preparació de les proves corresponents.

Els serveis que oferim parteixen de la meva trajectòria professional cosida amb els anys d’experiència adquirida a partir de la superació de les oposicions a cinc cossos diferents de l’Administració de la Generalitat, des del cos subaltern al d’advocacia de la Generalitat, en el qual durant 5 anys vaig exercir com a advocat de la Generalitat al Gabinet Jurídic. Finalment, he ocupat durant gairebé una dotzena d’anys el lloc de cap d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). En representació de l’APDCAT he estat vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) durant més de 10 anys.

Oriol València

Des del 2010 i fins finals del 2018 he estat treballant com a tècnic superior a l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), exercint tasques com a inspector i instructor de procediments.

A partir de l’octubre de 2018 i fins el desembre de 2022 vaig ser nomenat responsable de Cooperació Externa de l’APDCAT, mantenint les tasques com a inspector i instructor.

Durant aquests anys a l’APDCAT he adquirit una gran experiència en matèria de protecció de dades, a partir de la tramitació de denúncies i reclamacions i gràcies al coneixement que han compartit amb mi les companyes i companys amb qui he coincidit. Dins l’àmbit de la protecció de dades, una de les matèries en què m’he especialitzat és la videovigilància.

El mes de desembre de 2022 vaig ser nomenat funcionari de carrera del cos superior de la Generalitat de Catalunya, després d’haver superat un procés selectiu mitjançant concurs oposició.

A partir d’aquest moment, m’he incorporat a San José Consultors, on també presto serveis com a advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, amb el número 1855.

També estic certificat com a delegat de protecció de dades (DPD), d’acord amb l’Esquema de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de DPD.

Gemma
Sánchez-Migallón

La meva carrera administrativa va començar l’any 2008, quan vaig ingressar com a funcionària de carrera al cos de Gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya, amb destinació al Departament d’Economia.

Del 2009 al 2018 vaig ocupar el lloc de cap de Secció de Gestió Econòmica i Contractació a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Des del 2018 fins el 2019, cap de Gerència de contractació i licitació a l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

Des del 2019 al 2020, directora de l’Oficina de Treball de Manresa, del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Des del mes d’abril de 2020 fins el juny de 2023, he treballat al consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, on he ocupat el lloc de gerent.

A partir d’aquest moment, m’he incorporat a San José Consultors.

Durant aquests anys a l’Administració Pública la meva experiència professional s’ha desenvolupat en l’àmbit de la gestió i la contractació pública.

Pel que fa a la meva formació acadèmica, soc diplomada en Ciències Empresarials (UOC) 2006; Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (UOC) 2012; i vaig superar el curs d’especialització en Contractació Pública (UOC) 2017.