AVÍS LEGAL I PRIVACITAT

Avís legal

El web de San José Consultors és titularitat de Carles San José i Amat (35035822Z), amb domicili professional a Cr. de la Coma/Raval Santa Creu 4 de Sant Llorenç de Morunys, i adreça electrònica info@sanjoseconsultor.cat

Política de protecció de dades

Qui és el responsable del tractament?

Carles San José i Amat (en endavant, San José Consultors) és el responsable del tractament de les dades recollides a través d’aquest web o mitjançant les adreces de correu electrònic amb domini sanjoseconsultor.cat


Quina és la finalitat perseguida?

San José Consultors tractarà les dades personals amb alguna de les finalitats següents:

  • Facilitar informació o respondre consultes sobre els serveis que oferim. És necessari que la persona interessada faciliti el seu nom i un mitjà de contacte a fi de rebre la resposta.
  • La gestió dels serveis contractats, per a la qual cosa és necessari tractar el nom i cognoms, el NIF (quan resulti exigible per motius fiscals) i les dades de contacte.
  • La gestió de la subscripció al butlletí, per a la qual cosa és necessari facilitar una adreça electrònica on remetre el butlletí.

No facilitar les dades indicades pot impedir que es tramiti la sol·licitud o servei demanat.

Quina és la legitimació o base jurídica?

Els tractaments de dades personals que efectua San José Consultors són necessaris per executar un contracte en el qual la persona interessada és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.

En el cas de la subscripció al butlletí, la legitimació del tractament és el consentiment de la persona interessada, que pot retirar en qualsevol moment.

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el temps que sigui necessari per al compliment de la finalitat perseguida:

  • Si es contracta algun dels nostres serveis, les dades es conservaran fins a la finalització de la prestació.
  • Si se sol·licita informació dels nostres serveis, les dades es conservaran fins 1 any després de la resposta.
  • Per al supòsit de la subscripció al butlletí, les dades se suprimiran en el moment en què la persona interessada es doni de baixa.

La supressió de les dades comporta el seu bloqueig fins a la prescripció de les eventuals responsabilitats que puguin derivar-se del tractament.

Les dades personals es comuniquen a tercers?

Les dades de les persones que sol·liciten informació sobre els serveis que prestem o que se subscriuen al butlletí, no es comuniquen a terceres persones.

Les dades de les persones que contracten la preparació d’oposicions són objecte d’una transferència internacional de dades, que té com a destinatari Google LLC (Estats Units d’Amèrica), com a responsable de la plataforma G Suite i eines utilitzades (formularis…).  Google LLC és una entitat acollida a les “Clàusules Contractuals Tipus” de la Comissió Europea (SCC), que ofereix les garanties adequades (Decisió de la Comissió de 4 de juny de 2021).

En relació a la resta de serveis prestats, les dades de persones es poden comunicar a altres persones si així ho exigeix la correcta prestació del servei contractat o el compliment d’una obligació legal. Així, poden ser destinataris de les dades les Administracions Públiques, els Jutjats i Tribunals o altres professionals de l’àmbit jurídic, com ara procuradors.

Com es garanteix la seguretat de les dades?

San José Consultors implementa les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades personals, les quals estan especialment dirigides a garantir la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre estem tractant les seves dades personals. En cas que es tractin, les persones tenen dret a accedir a les dades objecte de tractament. 

Les persones també tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, així com a sol·licitar-ne la supressió (dret a l’oblit) en determinats casos, com ara quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que s’havien recollit.

També poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades en determinats supòsits. En cas que procedeixi aquest dret, es marquen les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. Així, la limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

Les persones interessades poden exercir el seu dret de portabilitat de les dades, i en determinades circumstàncies, també poden oposar-se al tractament de les seves dades personals.  

Finalment, totes les persones tenen dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. En aquest punt, escau posar de manifest que San José Consultors no adopta aquest tipus de decisions automatitzades, ni tampoc elabora perfils.

Podeu trobar informació més completa d’aquests drets al web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Davant qui i com es poden exercir els drets? 

Els drets esmentats en l’apartat anterior es poden exercir davant del responsable del tractament, mitjançant una sol·licitud en paper o per correu electrònic, a les adreces abans indicades.

Què és pot fer si no s’atenen o es vulneren els drets?

Davant l’eventual manca d’atenció dels drets de les persones interessades, o davant qualsevol tractament que es consideri contrari a la normativa de protecció de dades, les persones interessades poden comunicar-ho al responsable del tractament.

D’altra banda, també poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid).

Modificacions de la política de protecció de dades

Aquesta política de protecció de dades pot ser objecte de modificacions per adaptar-se a la normativa vigent.

Darrera actualització: 02/01/2023